baglerrunden dokka 3dagersdopface

Tid og sted: Messehuset, onsdag 01 februar 2017 kl. 19.00.

1. Godkjenning av de stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

3. Valg av møteleder, sekretær samt 2 representanter til og underskrive protokollen

4. Utmerkelse

5. Behandle årsmelding

6. Behandle regnskap

7. Innkomne saker:

 Sammenslåing av sykkelklubber iht forslag fra Hans Magne Holst, hvor han ber årsmøtet ta stilling til følgende:

 a) TCK ønsker å starte dialog med CKJ og RSK i den hensikt å drøfte konsepter for en sammenslåing av klubbene, alternativt tettere samarbeid

 b) Styret i TCK utpeker 2 personer som arbeider videre med saken

 c) Hvis CKJ og/eller RSK ønsker og starte dialog med TCK bør partene i fellesskap utarbeide forskjellige konsepter og et beslutningsgrunnlag som senere kan behandles av de respektive årsmøtene

 Styrets forslag til vedtak: Styret stiller seg positiv til forslaget og på bakgrunn av dette ønsker fullmakt til å utarbeide et beslutningsgrunnlag for neste årsmøte, såfremt forhandlingene fører frem.

8. Fastsette medlemskontigent for 2018

9. Vedta budsjett

10. Behandle organisasjonsplan

11. Valg

Tønsberg 25/1-17

Stryret

 

Kommende aktiviteter

nov
19

11.19.2018 19:00 - 21:00

des
4

12.04.2018 18:00 - 21:00

jan
1

01.01.2019 18:00 - 21:00

feb
5

02.05.2019 18:00 - 21:00

mar
5

03.05.2019 18:00 - 21:00

Aktivitetskalender

loader

TCK på Facebook

Landeveisgruppen

Landeveisgruppen

Aldersbestemte klasser år har i år trening på mandag med oppmøte Messeområdet. Nye syklister er hjertelig velkommen.

Kontakt: Per Bergsjø

terreng

Terrenggruppen

Gruppen skal ha et sportslig tilbud som er tilpasset den enkeltes ambisjoner og innsats gjennom hele året. Teknikk, styrke og utholdenhet skal prege treningen.

Kontakt: Hans Magne Holst 

Turgruppen

Turgruppen

Vi ønsker å gi et treningstilbud til deg som tursyklist. Oppmøte utenfor klubbhuset.Tilbudet innebefatter trening onsdager og søndager. Vi legger ut rute i forkant av treningene på Facebook

Kontakt: Hans Magne Holst